НП “Заедно в изкуствата и в спорта”

– направление Изкуства

11.2.2 Танцово изкуство – съвременни танци и улични стилове 1 група

11.2.4 Изобразително изкуство – приложни изкуства 1 група

x