Издаване на следните документи:

 

  1. Издаване на документа за завършен клас, степен или степен на образование – удостоверение, свидетелство.
  2. Издаване на удостоверение за валидиране на знания в съответствие с изискванията за завършване на клас, степен или основно ниво на образование.
  3. Издаване на заповед за признаване или изказване за завършен период или клас за класове от I до VI в училище на чужда държава
  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, степен или степен на образование – удостоверяване, свидетелство.

Нормативна уредба за издаване на дубликат на документ за завършен клас

Заявление за издаване на оригинал/дубликат

5. Издаване на УП – 2 и УП -3

Молба за издаване на УП -2 и УП -3

6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класове от I до VI в чужда държава

Заявление

x