Мерки – Ковид 19

 

График – Класни и контролни II срок

График учебно време в ОРЕС 2021-2022

График – Класни и контролни I срок

Етичен кодекс 2021-2022

Правилник за и действието в училище 2021-2022

Стратегия за развитие 2021-2022

Годишен училищен план за изпълнение на Националната стратегия

График на учебното време през уч. 2021-2022 г.

Мерки за повишаване на ефективността на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за представяне на равни възможности на децата в училище от уязвими групи

Форми за обучение за 2021-2022 г.

Училищен учебен план I-VII клас дневна форма на обучение за уч. 2021-2022 г.

x