отборът по хандбал-момчета, 5-7 кл. с ръководител Коста Стоев


II място за отборът по хандбал- ръководител Коста Стоев


Търговия по случай 19 февруари- Обучение на Васил Лева на група “Художествено слово ” с ръководител Калинка Ганева по   Проект  BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаването на мотивацията им за работа ТВОЯТ ЧАС ) – урок 2017/2018 г.


ЦИФРОВА КАМЕРА ОЛИМП


„Търговия за трети март предградската публичност“ в група „Художествено слово“   с ръководител Калинка Ганева, ЗД   Проект  BG05M20R001-2.004-0004 „Разработване на възможностите за учениците и повишаване на мотивацията им заученицитечрез, развиващи дейности, умения и компетентност (ТВОЯТ ЧАС) – урок 2017/2018 г.


Участие в Детски празник “Аз съм кукерче”, който е част от Международен маскараден фестивал “Кукерландия” на 23.02.2018 г. за ученици от 2, 3, 4 и 5 кл. на ОУ “Смирненски” с ръководители Христо Петя Петрова и Нина Георгиева


уч 2016/2017 г.- отборът по футбол и по хандбал с купите за Първо място

x