ОУ “Христо Смирненски” съществува от 01 септември 1963 година като прогимназия, а от 15 септември 1979 година то е обявено за основно. Много години нашето училище с достойнство отстоява имиджа си на модерно учебно заведение с традиции и новаторство. В този смисъл не е случаен девизът ни “Конкуренция, развитие, успех!”.

Началото е поставено с 948 ученика, разпределени в 25 паралелки, с 44 учители, ръководени в продължение на 25 години от даровития и уважаван поколения наред педагог г-н Георги Кънев.

Мисията на ОУ “Христо Смирненски” е да развива талантите и способностите на младите хора, за да бъдат успешни и конкурентноспособни в живота. Екип от висококвалифицирани и мотивирани преподаватели работи всеотдайно за постигане на отлични резултати в учебно-възпитателния процес. Всички учители са с висше образование, като много от тях са носители на втора квалификационна степен. Доказателство за престижа на училището е и фактът, че бивши наши ученици в настоящия момент са преподаватели в ОУ “Христо Смирненски”.

Утвърдена традиция е възпитаниците на ОУ “Христо Смирненски” да завоюват призови места в олимпиадите по математика, физика, биология, български език и литература. Множат се изявите по изобразително изкуство, спорт. Ежегодно се увеличава броят на учениците, постъпили с конкурсни изпити след седми клас.
Училището разполага със специализирани кабинети, две компютърни зали, физкултурен салон, библиотека.
Най – важните събития в историята на ОУ” Христо Смирненски” Ямбол
На 1 IX 1963г. с решение на ИК на ОНС се създава Прогимназия ”Христо Смирненски”
На 15IX 1979г. ОУ ”Христо Смирненски става основно училище.
През 1984/85г. 1266 ученици, разпределени в 41 паралелки и 6 полуинтернатни групи, Обслужвани от 65 учители и 15 – помощен персонал. Сградата е предоставена на ОУ ”Христо Смирненски” Ямбол. Реконструирани и новоизградени: плочникът пред сградата, асфалтиране на спортната площадка и задния двор, съвременна оградна стена по ул. ”Г. Димитров”. Оформят се нови паркови площи, поставя се нов павилион за закуски. Нова библиотека с читалня и хранилище. Методичен кабинет и нов лекарски кабинет.
Изяви на ученици от 1980г. до 1988г. Математика – първенец в републиканските конкурси – Мариана Маркова VII – ж клас; спорт – з.м.с.Боянка Ангелова, з.м.с.Димитър Минчев, майстори на спорта – Антоанета Костова VII-б клас.

До 1988г. училището са завършили 4985 ученика.
На учредително събрание 18.09.1963г. се изгражда съюзна организация в училището с пръв председател Цвета Попова.

В началото на 1965г. под ръководството на Георги Нойков се създава вокална група от учители. През май 1966г. същата завоюва званието “Отличник”.

Пръв председател на комисията по професионално-творческите въпроси е Ганка Трендафилова.
Награди на училището:
1. 1971/72г. Почетна грамота на ЦС на БПС – за активна дейност в чест на VII конгрес на БПС.
2. 1974/75г. Грамота МО на класните ръководители, заело първо място в окръжния преглед на работата на класните ръководители.
3. 1974/75г. Грамота на ЦК на ДКМС – училище първенец във втори преглед – съревнование по лека атлетика.
4. 1975/76г. Грамота, вимпел и парична награда от окръжните органи и удостоверение със званието “Отличник” VII републикански преглед “VI петилетка”.
5. 1975/76г. Вимпел и грамота от ГК на БКП и ИК на ГНС – Ямбол – за високи учебно – възпитателни резултати в чест на XI конгрес на БКП.
6. 197677г. Грамота и парична награда за окръжно класиране в първи етап на VII републикански преглед “VII петилетка”.
7. 1982/83г. – Училището е обявено за общински първенец в прегледа по благоустрояване и хигиенезиране.
8. 1983/84г. Грамота ОбК на ОФ – за активна работа с децата по местоживеене.
9. 1985/86г. Грамота ОСНПи ОК на СБУ – училището е първенец в окръга по успешно внедряване на челния опит.
1998/99г. На 36години от създаването на ОУ ”Хр.Смирненски “ поста директор се поема от г-н Димитър Бояджиев. Училището започва с 37 паралелки от I до VIII клас.
1998/99г. На национално първенство по лека атлетика в гр.София ученикът от VI–в клас Оник Д. Арабян печели първо място.
1999/2000г. В Ямбол на “Европейско кенгуру” печели първо място: Мартина Радева V-г клас, Павлина Манева VI–а клас и Ивелина Попова VII–в клас. На първо място в страната се класира Павлина Манева. Мартина Радева от V-г и Михаила Ярлийска получиха приза на училището “Ученик на годината”.
2000/01г. На математически състезания и турнири от цялата страна в първата шестица има математици и от училището. Това са : първо място – Мартина Радева VI-г, на второ място Румен Златев VI-в, на трето място Нелиана Живкова VI-в клас.
2000/01г. За първи път в града учителите ни Христина Стайкова и Петър Петров организираха изложба “Компютърна графика”. Сред изложените графики мнозина от тях са на високо художествено ниво.
2000/01г. Спортни постижения. Нина Янкова от VI-в клас първо място на национален крос “Диана”.
2001/02г. Масово и отлично представяне на учениците ни на математически конкурс в памет на София Бочукова – значим математик от основаването на училище “Христо Смирненски”.
2001/02г. Отново спортна изява за Райна Тенева. Трето място на републиканско първенство по лека атлетика. Същата година отбора по тенис на маса завоюва осмо място на държавно първенство в гр.Русе.
2002/03г. Благотворителен концерт за набиране на средства за Маргарита Йовчева. Конкурс за изработване на мартеници. Чрез своя талант децата подпомогнаха дарителската кампания.

2003/04г. Обзавеждане на езиков кабинет. Видеостена, компютър и специализиран софтуер. В същата година направен ремонт на сградата и на физкултурния салон.

2004/05г. Спортни изяви: Първо място на отбора от пети до седми клас по колоездене. Първо място и класиране за участие в регионално съзтезание по бадмингтон – Сливен 2005г. Спортни танци – I място в Русе за Иван Марков и Дисимира Ангелова. Първо място регионално състезание “Млад огнеборец” Ямбол 2005г. Първо място по електротехника на учениците от V клас.

2005/06г. Решение на педагогическия съвет всеки първи час да започва с химна на България. Открит бе втори компютърен кабинет, шахматна зала. Награди за учители: Мария Демирева бе удостоена със златен медал с лика на Р.Ив.Колесов. Мария Попова две награди – златен герб на Ямбол и почетно отличие “Неофит Рилски”. Юлия Търкаланова бе удостоена с почетна грамота. Традиционно състезание за училището “Любимецо мой”.

x