Протоколи за уч. 2020/2021 г.

Председател: Кремена Атанасова Калудова
Членове:

  • Диана Йорданова
  • Валентина Митева
  • Димитрина Кънева
  • Ваня Арслан
  • Ивайло Дуков
  • Нанка Неделчева
  • Виолета Христова
  • Радка Димитрова
x