Град  Ямбол , ул. “Търговска ” № 79

e-mail : hs_yambol@abv.bg

Директор: Галина Александрова – 0876763023

Гл. счетоводител : Генка Добрева – 0878400720

Администрация : Елена Костова – 0878478606

 

x