списък на персонала

Галина Танева Александрова  Директор
Мариана Стоянова Чанкова ст. учител,начален етап
Тодорка Димитрова Иванова ст. учител, начален етап
Нина Славова Георгиева  ст. учител, начален етап
Мария Иванова Митакова ст.  учител, прогимн. етап
Славена Маргаритова Петкова  учител,ГЦОУД
София Дамянова Райкова-Стойкова  ст. учител, прогимн. етап
Камен Стоянов Канев ст. учител прогимн. етап
Катя Ангелова Нейчева  ст.учител, начален етап
Пенка Димитрова Николова ст.учител , ГЦОУД
 
Калинка Стоянова Косева   ст.учител, прогимн. етап
Марияна Николова Николова   ст.учител, прогимн. етап
Петя Василева Петрова  образователен медиатор
Генка Динева Добрева Гл. счетоводител
Николай Проданов Колев охрана
Стоян Иванов Велев огняр
Нина Димитрова Николова  чистач
Тонка Драгиева Димова чистач

 

 

x