списък на персонала

Галина Танева Александрова  Директор
Атанас Христов Христов  ЗДУД
Елена Николаева Костова ЗДУД
Мариана Стоянова Чанкова Главен учител
Стефка Димитрова Стайкова ст. учител, начален етап
Нина Славова Георгиева  ст. учител, начален етап
Величка Стоянова Апостолова   учител, прогим. етап
Коста Славов Стоев  ст.учител,ГЦОУД
Донка Атанасова Иванова   учител, прогим. етап
Борянка Стоева Балева – Киндалова учител , ГЦОУД
Анелия Иванова Георгиева  ст.учител ,прогим. етап
Катя Ангелова Нейчева  ст.учител, начален етап
Живка Димова Василева   ст.учител , прогим.етап
Пенка Димитрова Николова ст.учител , ГЦОУД
Марияна Костадинова Петкова   ст.учител, прогим. етап
Тодорка Димитрова Иванова ст. учител, начален етап
Венцислав Иванов Станчев   ст.учител, прогим. етап
Жулия Христофорова Минева   ст.учител, прогим. етап
Цонка Русева Атанасова   ст.учител, прогим. етап
Пепа Маринова Сотирова ст.учител , прогим.етап
Петя Василева Петрова медиатор
Татяна Радкова Андонова психолог
Генка Динева Добрева   Гл. счетоводител
Пламен Василев Мариновски охрана
Стоян Иванов Велев огняр
Жана Димитрова Илиева чистач
Мата Ганчева Данкова чистач

 

x